SUBVENCIÓN PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL, INNOVACIÓN E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL

BENEFIACIARIOS:

Comercio polo miúdo segundo os IAE indicados nas bases, por exemplo, froiterias, panaderías e pastelerías, zapaterías, comercio textil, farmacias,comercio de menaxe para o fogar….

LIÑAS DE ACTUACIÓN:

 • Liña de dixitalización comercial: dous programas de e-commerce, incompatibles entre sí.
  • E-comerce I para comercios sin páxina web: implantación de páxina web sin venta online, hardware, software de pago adaptado á actividade comercial desenrolada e homologada para a dixitalización do certificado de facturas, impresora de código de barras, ferramentas de posicionamento SEO, SEM , ADS.
  • E-commerce II para comercios con páxina web, con ou sin venda on line, que teñan implantado o programa e-commerce: implantación ou mantemento da páxina web con venda on line, melloras nas ferramentas de posicionamento dixital SEO, SEM, ADS, loxística e-commerce comoservizo de transporte, xestor de redes sociais, imaxen dixital

 

CUANTÍA: 75% das seguintes inversión máximas subvencionables (IVE excluido)

 

 • Liña de innovación comercial:
  • Programa Smart retail apra comercio con e-commerce I e no seu caso con páxina web con venda on line: etiquetado electrónico, click and collect, lockers dixitais, termináis de autopago, control de stocks e tecnoloxía RFID, software para a xestión de loxistica del e-commerce, solución de ciberseguridade, chatbots, m-commerce, aplicación realidad virtual.
  • Programa visual merchandising: coemrciantes que teñan implantado programa e-commercce I: escaparates virtuais con ou sin interacción da clientela, pantallas e tótems publicitarios con ou sin interacción da clientela.

CUANTIA: 75% das seguintes inversión máximas subvencionables (sen IVE)

 

 

 • Liña de modernización comercial:
  • Programa eficiencia: portas automáticas e sensores de proximidade, sistemas de iluminación enerxética eficiente, sensores de presenza, sistema de climatización.
  • Programa reforma: obras de acondicionamento e reforma da superficie de venda, mellora da fachada, instalación de rótulos, adquisición de mobiliario auxiliar destinado á mellora da imaxe comercial, mobiliario de exposición de productos, sistema de videovixilancia (máximo 250€)
  • Programa equipamento: adquisición de maquinaria, ferramentas, equipamento auxiliar.

CUANTÍA: 60% DAS SEGUINTES INVERSIÓNS MÁXIMAS SUBVENCIOBALES (SEN IVE)

 

PRAZO DE SOLICITUDE: ata o 04/03/2024

CONCORRENCIA COMPETITIVA: POR PUNTOS

XESTORÍA LARIÑO ARES

981 74 58 98  //  628 878 872